หน่วยบริการชุมชม ใกล้บ้าน ใกล้ใจ อบอุ่นและเป็นมิตร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ หน่วยบริการชุมชนฯ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า และ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ