เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ทางโครงการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิตกับนโยบายประกันสังคมฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรร…
Read More

#ขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนฯ ...เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 แรงงานจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในหน่วยบริการชุมชนฯ ต.ห้วยน้ำขาว อ.ค…
Read More

#ขับเคลื่อนหน่วยบริการฯ... เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สุขภาพจิตกับนโยบายประกันสังคมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานแรงงาน …
Read More

#การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการบูรณาการสร้างสุขกับหลักประกันทางสังคมเพื่อการมีคุณภาพชีวิต สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มจังหวัดนำร่องภ…
Read More

#BMI_ดัชนีมวลกายสำคัญอย่างไร?... อย่างที่เรารู้และเข้าใจกันดีว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรา แต่หากเรารู้และเข้าใจหากยังไม่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Li…
Read More

#หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน_จังหวัดสมุทรปราการ_ขานรับคำสั่งปลัดกระทรวงแรงงาน... นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราก…
Read More

#สาระน่ารู้จาก_สสส. วันนี้เรามีสาระดีๆ จาก สสส. มาฝากถึงการดูแลสุขภาพจิตที่เราต้องเผชิญในช่วงโควิด-19 และสถานการณ์ปัญหารอบตัวเราที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุ…
Read More

#สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเครียดมากเกินไปแล้ว             ความเครียด ต้นตอของปัญหาสุขภาพ ตัวการทำลายสุขภาพจิตและร่างกายที่มันร้ายแรงกว่าที่คุณคิ…
Read More

#การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ...เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ทางโครงการบูรณาการสุขภาพจิตกับประกันสังคมฯ (สร้างสุข ลดทุกข์) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติ…
Read More