รอบเอวบอกอะไร? เหตุใดถึงไมควรละเลยหากเราทุกคนพบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหามีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ความหมายก็คือ มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักที่สูง ให้ทุกคนระวังสุ…
Read More

#ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าสุจิน_รุ่งสว่าง... เนื่องในวันที่ 21 มกราคม 2565 ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู…
Read More

ภาวะหมดไฟในการทำงาน... ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome) ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน…
Read More

รู้สึกไหมครับว่าคนรอบข้างเรา เป็นซึมเศร้ากันมากขึ้นคนที่ลุงรู้จักหลายคนก็คุยยิ้มได้เป็นปกติ แต่ในใจกลับกำลังต่อสู้กับโรคนี้อยู่คนเป็นซึมเศร้า อาจจะมาก…
Read More

#การขับเคลื่อนงานสร้างสุข_ลดทุกข์... ผ่านเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน... หลังจากการดำเนินงานโครงการสร้างสุข ลดทุกข…
Read More

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กลุ่มวัยแรงงานมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมากที่สุด เนื่องจากภาวะด้านเศรษฐกิจที่รุนแรง เกิดการเลิกจ้างกระทันหันและทำให้ขาดรายได้ จึง…
Read More

...ไวรัสก็กลัวติด แต่ชีวิตก็ต้องไปต่อ... ตอนนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เห็นแต่ภาพของผู้คนที่พยายามเอาตัวรอดจากวิกฤตโรคระบาด Covid – 19 ซึ่งส่งผลกระทบทั…
Read More

#ครอบครัวตัวอย่าง_การสร้างสุขลดทุกข์... ครูกอล์ฟ ว่าที่ รต. อดิศร เพชรคง... หนึ่งในพี่เลี้ยงตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสร้างสุข…
Read More