#วันสตรีสากล... วันที่ 8 มีนาคม 2565 เนื่องในวันสตรีสากลของเชิดชูสตรีผู้ใช้แรงงานผู้ให้กำเนิดแรงงานรุ่นใหม่และสร้างเศรษฐกิจของประเทศ... หลายคนอาจยังไม…
Read More

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มตัดเย็บผ้าชุมชนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงค…
Read More

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายกฤตภัทร ครุฑกุง ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงแรงงาน ได้แสดงความยินดีกับประธานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร นางสุจิน …
Read More

วันแห่งความภาคภูมิใจของคุณป้าสุจิน รุ่งสว่าง ที่ได้รับรางวัล"คนดีประเทศไทย"สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่นปี 2563-2564 ปีที่ 12 จากมูลนิธิคนดีฯ เมื่อวันที่ 2…
Read More

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโคว…
Read More

#เรื่องเล่าจากพื้นที่โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพและรายได้ฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี จากการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานร่วมกับผู้นำแรงงานน…
Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้จัดประชุมเพื่อหารือตามระเบียบวาระประชุม โ…
Read More

รอบเอวบอกอะไร? เหตุใดถึงไมควรละเลยหากเราทุกคนพบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหามีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ความหมายก็คือ มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักที่สูง ให้ทุกคนระวังสุ…
Read More

#ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าสุจิน_รุ่งสว่าง... เนื่องในวันที่ 21 มกราคม 2565 ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู…
Read More

ภาวะหมดไฟในการทำงาน... ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome) ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน…
Read More