เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ทางโครงการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิตกับนโยบายประกันสังคมฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรร…
Read More

ข่าวสารแรงงาน

สื่อแรงงานนอกระบบ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เฟซบุ๊คสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน