เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มตัดเย็บผ้าชุมชนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงค…
Read More

ข่าวสารแรงงาน

สื่อแรงงานนอกระบบ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เฟซบุ๊คสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรื่องล่าสุด