#หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน_จังหวัดสมุทรปราการ_ขานรับคำสั่งปลัดกระทรวงแรงงาน... นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรปราก…
Read More

ข่าวสารแรงงาน

สื่อแรงงานนอกระบบ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เฟซบุ๊คสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน