กิจกรรม

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

😀😍⭐️ ทำไมต้อง "สร้างสุข ลดทุกข์"??...หลังจากที่โครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2557-2559 จนถึงปี 2560-2562..พบว่า ผู้นำที่เข้าร่วมโคร…
Read More

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง