การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหน่วยบริการประกันสังคมสร้างสุขภาวะชุมชน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หน่วยบริการชุมชนฯ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ