การพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ชาววัง ณ หน่วยบริการชุมชนฯ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ