ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

#ขับเคลื่อนหน่วยบริการฯ… เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สุขภาพจิตกับนโยบายประกันสังคมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 หน่วยงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบจากกลุ่มอาชีพ ศูนย์ประสานงานฯ หน่วยบริการชุมชนฯ จาก 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชนและหน่วยบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบบ จ.เชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่…. 😁😁😁

#ขอขอบคุณ ข่าวจากสำนักงานแรงงาน จ.เชียงใหม่ 🙏🙏🙏

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ