การดำเนินงานธนาคารเวลา อ.เชียงคำ จ.พะเยา ภายใต้โครงการสร้างสุข ลดทุกข์

#ธนาคารเวลา_การสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่า… กิจกรรมหนึ่งในโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ที่หลายคนสนใจตอนนี้ คือเรื่อง “ธนาคารเวลา” ที่ดำเนินงานในพื้นที่ ต.เวียง และ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา…. โดยธนาคารเวลา เริ่มทำในพื้นที่ เมื่อปี 2563 นำโดยพี่หน้อย (สุพรรณี เวียงคำ) ต.เวียง และ ป้าเพ็ญ (เพ็ญศรี ชื่นวงศ์) ต.อ่างทอง …ที่ได้บุกเบิกงานธนาคารเวลาแห่งแรกในพื้นที่ อ.เชียงคำ จุดเริ่มต้นกว่าจะเป็นธนาคารเวลาทั้ง 2 ตำบลได้ เชื่อไหมว่าพี่หน้อยและป้าเพ็ญ่ใช้ข้อมูลเรื่องกรอบคิดและวิธีการจัดตั้งธนาคารเวลาจากโครงการฯ ไปปรับใช้เอง… ซึ่งทั้ง 2 ตำบลต่างมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ทำงานของแต่ละคน ทำให้ได้บทเรียนการทำงานที่แตกต่างภายใต้กรอบคิด “คุณค่าและมูลค่า” ที่เท่ากันโดยมุมมองของ พี่หน้อยมองว่า #ความภูมิใจทำให้เกิดคุณค่ากับคนทำงานที่แลกเวลากัน เกิดการยอมรับของเพื่อนร่วมงานและคนอื่น หากเราสร้างคุณค่าของงานขึ้นมา สิ่งที่จะตามมาคือความภูมิใจของตนเองเป็นหลัก ส่วนป้าเพ็ญ มองว่า #ธนาคารเวลาเป็นการทำความดีไม่หวังผลตอบแทน และมีความคุ้มค่าการทำเรื่องนี้ที่ได้เกิดการขยายผลจากสมาชิกฯ และครอบครัว ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันมากขึ้น ซึ่งข้อสรุปที่ได้นำเสนอเรื่องธนาคารเวลา อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนกับทีมผู้นำ โดยเราจะขอนำเสนอถึงบทเรียนการทำงานในพื้นที่ในครั้งต่อไปค่ะ #ขอขอบคุณ ป้าเพ็ญและพี่หน้อยที่ให้ข้อมูลเรื่องธนาคารเวลาค่ะ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ