ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหน่วยบริการประกันสังคมสร้างสุขภาวะชุมชน

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ

ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้

#สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

#www.sadathai.org

ขอบคุณค่ะ

09 เอกสารภาคผนวกที่ 9 ชุดการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหน่วยบริการชุมชนฯ

Categories: คลังความรู้