ชุดการเรียนรู้นวัตกรรมชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีกลุ่มแรงงานนอกระบบ

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ

ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้

#สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

#www.sadathai.org

ขอบคุณค่ะ

11 เอกสารภาคผนวกที่ 11 ชุดการเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน

Categories: คลังความรู้