การขับเคลื่อนงานหน่วยบริการประกันสังคมสร้างสุขภาวะชุมชน พื้นที่ จ.เชียงใหม่ จาก 10 อำเภอ 15 ตำบล หน่วยบริการชุมชนฯ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ อบอุ่นและเป็นมิตร

#ความหลากหลายมาเป็นหนึ่งเดียว หน่วยบริการประกันสังคมสร้างสุขภาวะชุมชน จ.เชียงใหม่ นำโดยคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องหน่วยบริการชุมชนฯ และจัดเก็บข้อมูลหน่วยบริการชุมชนฯ จำนวน 15 หน่วย จาก 10 อำเภอ 15 ตำบล ระหว่างเดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566 ….

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ