แรงงานนอกระบบกรุงเทพฯ พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการประกันสังคม ม.40 นำร่องระดับเขต

#พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการประกันสังคม ม.40 พื้นที่กรุงเทพฯ ….แรงงานนอกระบบพื้นที่กรุงเทพฯ นำร่อง 6 เขต พร้อมนำร่องหน่วยบริการประกันสังคม ม.40 ระดับ เขต…. จากการหารือแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม พื้นที่ 10 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566… อยากรู้ว่าผลการหารือมีอะไรบ้างต้องอ่านค่ะ…. 😁😁👇👇👇

#ขอขอบคุณข้อมูล จากคุณสุจิน รุ่งสว่าง ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ กรุงเทพฯ 🙏🙏🙏

SADA Thailand
ศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบ กรุงเทพมหานคร

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ