เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 1 จ.พะเยา เชียงราย เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

#เวทีพัฒนาโครงการย่อย ครั้งที่ 1 จ.พะเยา เชียงราย เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567… 
#ขอขอบคุณ ทางพี่เลี้ยงและแกนนำโครงการย่อยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ร่วมกันค่ะ 🙏🙏
**รูปภาพได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเท่านั้น วันที่ 30 เมษายน 2567

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ