เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม CH hotel อ.เมือง จ.เชียงใหม่

#เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 จัดโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสุขภาวะแรงงานนอกระบบ 🔽🔽

สนับสนุนโดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
สร้างสรรค์โอกาส
SADA Thailand
@ผู้ติดตาม

รูปภาพใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการฯ ภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ณ วันที่ 17 พ.ค.67

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ