เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 2 จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ฮัดเดิ้ล กาแฟ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

#เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 2 จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 จัดโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสุขภาวะแรงงานนอกระบบ 🔽🔽

สนับสนุนโดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
สร้างสรรค์โอกาส
SADA Thailand
@ผู้ติดตาม

รูปภาพใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการฯ ภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ณ วันที่ 17 พ.ค.67

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ