เครือข่าย “บวร” ดีเด่น เชิดชูเกียรติแก่คณะทำงานหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 33 ปี

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ