หน่วยบริการชุมชนประกันสังคมสร้างสุข ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ ต.เวียง เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ