หน่วยงาน 5 เสือ จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยบริการชุมชนฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ