สรุปบทเรียนหน่วยบริการชุมชนฯ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม จ.พะเยา

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ