สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณป้าสุจิน รุ่งสว่าง ที่เข้ารับรางวัล “คนดีประเทศไทย” สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น ปี 2563-2564 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ทางคณะกรรมการสมาคมวิถีทางเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มตัดเย็บผ้าชุมชนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคุณป้าสุจิน รุ่งสว่าง ที่เข้ารับรางวัล “คนดีประเทศไทย” สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น ปี 2563-2564 ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการจากสมาคมวิถีทางเลือกฯ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางอรพิน วิมลภูษิต เลขาธิการสมาคมฯ อาจารย์อำไพ เกตุสถิตย์ นักวิชาการสมาคมฯ และนายยุคนธร พรมเดช เหรัญญิกสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ชุมชนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 6 คน ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพและรายได้และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แรงงานนอกระบบฯ และเจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอความแสดงความยินดีกับทางคุณป้าสุจิน รุ่งสว่าง เนื่องในโอกาสที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ พื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไปค่ะ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ