รู้เท่าทัน “โควิด 19” ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

รู้เท่าทัน “โควิด 19”

 

หลังจากที่ทั่วโลกได้เผยแพร่ข่าวเชื้อไวรสอู่ฮั่น จากประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า สถานการณ์โรคนี้ยังไม่สามารถหยุดยับยั้งได้ ตามที่ WHO ได้ออกมาประกาศว่าเป็นโรคอันตรายอันดับต้นๆ ของโลกไปแล้ว….ไวรัสอู่ฮั่นหรือโคโรน่า ได้เรียกชื่อใหม่เป็น Covid 19 หรือโควิด 19 ไม่ว่าจะชื่ออะไรไวรัสดังกล่าวก็ยังอันตราย เราจึงต้องมีข้อมูลเพื่อป้องกันตนเองไว้ก่อน….

 

เนื่องจากหลายคนยังไม่รู้วิธีการป้องกันตนเอง วันนี้เราขอนำเสนอข้อมูลการป้องกัน “โควิด 19” กันค่ะ

 

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข ค่ะ

 

 

 

Categories: ข่าวสารกิจกรรม