พี่เลี้ยงพบปะแกนนำและหน่วยงานในพื้นที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจฐานรากฯ ภาคเหนือ

#ขอบคุณรูป จากพี่เลี้ยงทุกพื้นที่ค่ะ 🙏

***รูปภาพบุคคล ได้รับการคุ้มครองและยิมยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (PDPA) เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์กรโดยไม่ได้มุ่งแสวงผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ใดๆ ณ วันที่ 7 เมษายน 2567 สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ