ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการบูรณาการสุขภาพจิตกับนโยบายประกันสังคม วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565

#การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ …เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ทางโครงการบูรณาการสุขภาพจิตกับประกันสังคมฯ (สร้างสุข ลดทุกข์) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ โดยใช้คู่มือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงินและประกันสังคม…. ผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ….
#ขอขอบคุณ ข้อมูลจากนักวิชาการสำนักงานแรงงาน จ.กระบี่ ด้วยค่ะ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ