นวัตกรรมชุมชนหน่วยบริการประกันสังคมสร้างสุขชุมชน “คุณค่าและมูลค่าทางจิตใจและสังคม”

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ

ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้

#สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

#www.sadathai.org

ขอบคุณค่ะ

13 เอกสารภาคผนวกที่ 13 นวตกรรมกรรมประกันสร้างสุขชุมชน

 

Categories: คลังความรู้