ถอดบทเรียนครอบครัวสร้างสุข ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โครงการสร้างสุข ลดทุกข์

#ครอบครัวตัวอย่าง_การสร้างสุขลดทุกข์… ครูกอล์ฟ ว่าที่ รต. อดิศร เพชรคง… หนึ่งในพี่เลี้ยงตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดละเลิกการดื่มสุรา แล้วหันมาสร้างสุขกับครอบครัวด้วยการสร้างรายได้ ทำอาชีพเสริมจนประสบความสำเร็จ…

#ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จากเฟซบุ๊ก คุณภัทรพงษ์ วิริยะพงษ์พันธ์ ค่ะ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ