ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

เป็นระบบปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประมวลผลการบันทึกข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น

 

ซึ่งสามารถกดลิงค์เพื่อบันทึกข้อมูลความเสี่ยงและความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่

https://fxplor.com/iw/ 

 

ผลการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลในแต่ละด้านจะปรากฎเป็นกราฟรูปแบบต่างๆ ดังรูป 

 

 

แบบเก็บข้อมูล/แบบสัมภาษณ์สำรวจสภาวะตามความเสี่ยง

และความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดาว์นโหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ

 

แบบเก็บข้อมูลความเสี่ยงฯ

 

คู่มือเก็บข้อมูลความเสี่ยง