ชุดการเรียนรู้ การสร้างสุข ลดทุกข์ ด้วยตนเอง

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ

ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้

#สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

#www.sadathai.org

ขอบคุณค่ะ

10 เอกสารภาคผนวกที่ 10 ชุดการเรียนรู้การสร้างสุข ลดทุกข์ ด้วยตนเอง

Categories: คลังความรู้