ชีวิตวิถีใหม่ด้วยการกินอาหาร ลด มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

#ห่วงคนไทยกินน้ำตาลเกิน_เสี่ยงป่วยโรคNCDs …ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยมีแต่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนไทยบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสด้านข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทำให้ขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื่องรังหรือ NCDs มากขึ้น… ทาง สสส. จึงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด จึงได้ส่งเสริมการดูแลโภชนาการโดยเฉพาะอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม …วันนี้เราจึงขอนำเสนอข่าวสารปัญหาการบริโภคอาหารของคนไทยจาก สสส. มาเป็นข้อมูลค่ะ #ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สสส. www.thaihealth.or.th

Categories: ข่าวสารกิจกรรม