จำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 , 40 ณ เดือนธันวาคม 2562…ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ก.แรงงาน

หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาขับเคลื่อนขยายอายุผู้ประกันตน มาตรา 40 เป็น 60-65 ปี พี่น้องแรงงานนอกระบบหลายคนคงได้เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน มาตรา 40 กันมากขึ้น

 

วันนี้เราจึงขอ Update จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือนธันวาคม 2562 มีดังนี้

1. มาตรา 33 สำหรับผู้ทำงานในสถานประกอบการและบริษัทต่างๆ ที่มีรายได้ประจำ จำนวน 11,686,393 คน         

         

2. มาตรา 39 สำหรับผู้ที่เคยประกันสังคม มาตรา 33 แล้วสมัครใจทำมาตรา 39 จำนวน 1,648,118 คน 

 

3. มาตรา 40 สำหรับบุคคลทั่วไปรวมถึงแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบการอิสระ จำนวน 3,242,579 คน 

 

โดยรวมทั้งประเทศไทย มีผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา จำนวน 16,577,090 คน 

 

หากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊คสำนักงานประกันสังคม

 

Categories: ข่าวสารกิจกรรม