คู่มือแนวทางการการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบและหน่วยบริการสร้างสุขภาวะชุมชน

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ

ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้

#สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

#www.sadathai.org

ขอบคุณค่ะ

08 เอกสารภาคผนวกที่ 8 การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน และหน่วยบริการชุมชน

Categories: คลังความรู้