คู่มือการติดตามประเมินผลภายใน (แนวทางทางการติดตามประเมินผลระดับโครงการ)

ท่านใดสนใจเอกสารเพื่อนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ได้ค่ะ

ขอความกรุณาอ้างอิงดังนี้

#สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

#www.sadathai.org 

เอกสารหมายเลขที่ 11 คู่มือการติดตามประเมินผลภายใน

 

 

Categories: คลังความรู้