ขอแสดงความยินดีกับ คุณป้าสุจิน รุ่งสว่าง รับโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” วันที่ 21 มกราคม 2565

#ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าสุจิน_รุ่งสว่าง… เนื่องในวันที่ 21 มกราคม 2565 ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส โดยเลขาธิการวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม กรณี “นางสุจิน รุ่งสว่าง” ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย ผู้ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือแรงงานนอกระบบในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เข้าถึงการช่วยเหลือด้านต่างๆ มากกว่า 10 ปี ทางคณะกรรมาธิการฯ จึงได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ภาคประชาชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ…. ทางสมาคมวิถีทางเลือกฯ จึงขอแสดงความยินดีกับคุณป้าสุจิน รุ่งสว่าง มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ #ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทีมผู้นำแรงงานนอกระบบ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ด้วยค่ะ

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ