การป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานของแรงงานนอกระบบอาชีพทำนา “ติดเชื้อจนเนื้อเน่า” จะป้องกันอย่างไร?

Categories: ข่าวสารกิจกรรม