การจัดการสวัสดิการชุมชนเพื่อคนในชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ

#การจัดการสวัสดิการชุมชนด้วยคนในชุมชน ….อีกหนึ่งเรื่องราวดีของการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ที่ได้จัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าราคาถูกภายในชุมชน เพื่อสร้างสวัสดิการชุมชนร่วมกัน… ภายใต้โครงการฟื้นฟูอาชีพและรายได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ สนับสนุนโดย สน.6 สสส.

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ