การขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนฯ จ.กระบี่

#ขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนฯ …เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 แรงงานจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในหน่วยบริการชุมชนฯ ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่… ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการบูรณาการองค์ความรู้สุขภาพจิตฯ (สสส.) เน้นการเสริมศักยภาพคณะทำงานในหน่วยบริการชุมชนฯ และให้บริการกับผู้ประกันตน ม.39 ม.40 เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต-กาย การเงิน อาชีพอย่างยั่นยืน… 👍👍👍
#ขอขอบคุณ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานแรงงาน จ.กระบี่ 🙏🙏🙏

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ