การขับเคลื่อนหน่วยบริการชุมชนฯ จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประกันสังคม มาตรา 40 โดยศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.นครปฐม ประจำปี 2566

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ