การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ทางโครงการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิตกับนโยบายประกันสังคมฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน) จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด (หน่วยงาน 5 เสือ)… 👍👍👍
#ขอขอบคุณ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานแรงงาน จ.เชียงใหม่ 🙏🙏🙏
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
กระตุ้นให้ผู้คนส่งข้อความถึง SADA Thailand มากขึ้น
คุณสามารถเพิ่มปุ่ม Messenger ในโพสต์ของคุณเพื่อรับข้อความเพิ่มขึ้นสำหรับ SADA Thailand ได้

ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
SADA Thailand

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ