การขับเคลื่อนงานหน่วยบริการชุมชนฯ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ