Browsing: คลังภาพ

ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักขับเคลื่อนชุมชนและสังคมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันเสาร ที่ 4 มกร…
Read More

😀😍⭐️ ทำไมต้อง "สร้างสุข ลดทุกข์"??...หลังจากที่โครงการสร้างสุข ลดทุกข์ ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2557-2559 จนถึงปี 2560-2562..พบว่า ผู้นำที่เข้าร่วมโคร…
Read More

🌺💛😆 "สร้างสุข ลดทุกข์" คืออะไร?? หลายคนคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับประโยคนี้...วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ ว่า "สร้างสุข ลดทุกข์" เป็นมาอย่างไร?? กับ 10 เรื่อง…
Read More