สมาชิกสมาคมวิถีทางเลือกวิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2565-2568

สมาชิกสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้  

รายกลุ่ม/องค์กร จำนวน 256 คน

1) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เขตประเวศ กรุงเทพฯ จำนวน 10 คน
 
2) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จำนวน 31 คน 
 
3) เครือข่ายเกษตรสร้างสุข จ.สุพรรณบุรี จำนวน 10 คน 
 
4) เครือข่ายสร้างสุข จ.ลพบุรี จำนวน 5 คน 
 
5) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี จำนวน 8 คน 
 
6) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.สมุทรปราการ จำนวน 72 คน
 
7) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 คน 
 
8) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.พะเยา จำนวน 20 คน
 
9) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 10 คน 
 
10) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.นครปฐม จำนวน 10 คน
 
11) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.สงขลา จำนวน 13 คน
 
12) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.แพร่ จำนวน 60 คน  
 
รายบุคคล รวมจำนวน 15 คน 
 

รวมจำนวนทั้งหมด 271 คน 

***ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หากท่านใดต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถกรอกใบสมัครแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสมาคมวิถีทางเลือกฯ 

โดยมีค่าสมัครรายบุคคล 300 บาท (3 ปี) รายกลุ่ม/องค์กร 1,000 บาท (3ปี กลุ่มละไม่เกิน 10-20 คน) รายละเอียดตามใบสมัครด้านล่างค่ะ