คลังรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ 

กิจกรรมการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กิจกรรมการขับเคลื่อนประกันสังคม  ม.40

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พ.ค.ของทุกปี

กิจกรรมขับเคลื่อน พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ

 

กิจกรรมสมัชชาแรงงานนอกระบบ ปี 2555