ติดต่อสมาคม

แจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ เริ่มเดือนมิถุนายน 2566

 

สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SADA)

เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 093 131 4142 , 081 881 1438

 อีเมล์ sadathai.org@gmail.com Facebook: sadathailand

Web site: www.sadathai.org