สื่อวิดีโอสำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้

1. เพลงประกอบเพื่อจัดกิจกรรมทางกาย 

1.1  เพลงประกอบ เพนกวิ้นแดนซ์ 

 

1.2 เพลงประกอบ ชิกเก้น แดนซ์ 

 

1.3 เพลงประกอบ 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ (ฉบับครบสูตร) เพื่อความแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า โดย สสส. 

2. เพลงประกอบเพื่อสร้างสติ

2.1  เพลงประกอบ 10 ท่าเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสติ โดย สสส.

2.2 เพลงประกอบดั่งดอกไม้บาน