ผู้นำแรงงานนอกระบบเข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้นำแรงงานนอกระบบ พื้นที่ จ.สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน

Categories: กิจกรรมความร่วมมือ